JELEN CZ Na Fleky - 500 ml (ČR)

- 11%
Na Fleky - 500 ml (ČR) (1)
  • Na Fleky - 500 ml (ČR) (1)
  • Na Fleky - 500 ml (ČR) (2)
Super cena

Jelen Na Fleky - účinný odstraňovač skvrn, který si hravě poradí s fleky od kávy, čaje i make-upu. Objem 500 ml. Více informací

Tento produkt již není v nabídce.
Výrobce:
JELEN CZ
Katalogové číslo:
691
EAN:
8592613579292

Výrobce: SCHICHT s.r.o. 

Objem: 500 ml 

Vyrobeno v ČR

 

Jelen Na Fleky je účinný odstraňovač skvrn, který si hravě poradí s fleky od kávy, čaje i make-upu. Nastříkejte prostředek přímo na skvrnu, nechte působit maximálně 10 minut a dál perte jako obvykle - s láskou. Dodržujte pokyny výrobce textilu. Chraňte všechny kovové části oděvů,knoflíky, zipy i nýtky.

Složení: 5 nebo více, avšak méně než 15 % peroxid vodíku, méně než 5 % aniontové povrchové aktivní látky, neiontové povrchové aktivní látky, amfoterní povrchové aktivní látky kyselina aminofosfonová, kyselina citrónová, Trisodium NTA  

Varování: Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

Při styku s kůží: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Při požití: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

 

 

 

Na Fleky - 500 ml (ČR) (2)
Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů

Logo_Jelen.png

Schicht a jeho synové nejprve mýdla s jelenem vyráběli ve svém domku v Rynolticích. V roce 1882 však popularita jejich jádrového mýdla vzrostla natolik, že došlo na stěhování do Ústí nad Labem, kde se Schichtovi usídlili v moderním komplexu s mydlárnou. Pozvolný rozvoj pokračoval a mýdlo s jelenem bylo populární ve stále větším počtu domácností – nejen v českých zemích, ale i v rámci celé Evropy.