GLADE by Brise One Touch Limone osvěžovač vzduchu + aplikátor na stěnu - 2*10 ml (Německo)

One Touch Limone osvěžovač vzduchu + aplikátor na stěnu - 10 ml (3)

Glade by Brise One Touch Limone osvěžovač vzduchu + aplikátor na stěnu je unikátní vůně citrusů. Vhodný na toalety. 2*10 ml. Více informací

Tento produkt již není v nabídce.
Výrobce:
GLADE by Brise
Katalogové číslo:
585
EAN:
5000204902846

Výrobce: Johnson

Objem: 2*10 ml

Dovoz z Německa

 

Glade by Brise One Touch Limone je unikátní vůně citrusů. Balení obsahuje aplikátor na stěnu a 2*osvěžovač vzduchu o objemu 2* 10 ml. Lahvička osvěžovače je snadno vyměnitelná. Vhodná na toalety a provonění místností.

Lahničku do plastového držáku nasadíte tak, že přední část držáku vyklopíte směrem nahoru.

 

Upozornění:

Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte obal na dobře větraném místě. Nevdechujte aerosoly. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Nádobka je pod tlakem: nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50°C. Ani vyprázdněnou nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohně.

Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na žhavé předměty. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření.

Zamezte styku s očima. Při styku s kůží potřísněnou oblast důkladně omyjte vodou. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Osoby s přecitlivělostí na vůně by měly tento výrobek používat s opatrností.

Minimální doba skladovatelnosti: 2 roky od data výroby uvedeného na obale. Prázdné obaly zneškodňujte v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech.

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů